Europa Tips from Mai Travel with Mai

[ Kinh nghiệm du lịch Thuỵ Sĩ ] – Những điều lưu ý khi nhập cảnh vào Thuỵ Sĩ – Phần 2

Mang tiền mặt vào trong và ra ngoài Thụy Sĩ

Số tiền mặt không hạn chế, tức là ngoại tệ và chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu và séc) có thể được chuyển vào, qua và ra khỏi Thụy Sĩ. Bạn không bắt buộc phải khai báo điều này với Văn phòng Hải quan và An ninh Biên giới Liên bang (FOCBS).

Tuy nhiên, nếu bạn bị nhân viên FOCBS hỏi về tiền mặt trong khi kiểm tra, bạn có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực. Cụ thể, nếu bạn đang hoặc bị nghi ngờ mang theo 10.000 CHF trở lên, bạn sẽ được yêu cầu tiết lộ danh tính, nguồn gốc, mục đích dự định của tiền và người thụ hưởng. Nếu số tiền mặt bằng hoặc vượt quá 10.000 CHF, một mục nhập tương ứng sẽ được đăng ký trong hệ thống thông tin của FOCBS.

Hậu quả có thể xảy ra của việc kiểm tra

Việc từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin sai lệch cấu thành hành vi vi phạm hành chính và có thể bị phạt tiền. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, tiền mặt có thể bị tịch thu tạm thời và giao cho cảnh sát. Các biện pháp tiếp theo để chống lại tội phạm có thể theo sau.

Tình hình pháp lý ở các quốc gia khác nhau liên quan đến việc di chuyển tiền mặt xuyên biên giới. FOCBS khuyến nghị bạn liên hệ trực tiếp với các cơ quan nước ngoài có liên quan.